Bộ Sofa @ KT306

    Bộ Sofa @ KT306

Điểm thưởng
0 điểm
Giá
0 VND
Số lượng


+ 2 ghế 1 chỗ: 700 x 620 x 820

+ 1 ghế 3 chỗ: 1700 x 620 x 820

+ 2 ghế đôn: 300 x 300 x 300

+ 1 bàn sofa: 1040 x 540 x 560

+ 1 bàn đèn: 540 x 540 x 560